3D

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Drap bọc : 180×200 : 1

Võ gối 50×70 : 2

Vỏ gối 37×100 : 1

Mền lót gòn  200×220 : 1

Nhận xét sản phẩm