Khăn lông

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Khăn tắm BT530:

  1. Kích thước: 70cm x 140 cm
  2. Chất liệu: 100% Cotton
  3. Trọng lượng: 530gr

Nhận xét sản phẩm